Onnea tenttiin!

42

SFS 6002 käytännössä, KOE 2

1 / 26

Nimi

2 / 26

Syntymäpäiväsi

3 / 26

Sähkötöiden johtajan on huolehdittava työnaikaisen sähköturvallisuuden valvojan nimeämisestä.

4 / 26

Sähköisku on vaarallisempi, kun työskennellään kosteissa tai märissä olosuhteissa.

5 / 26

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES) voi myöntää poikkeusluvan sähkötyöturvallisuusstandardista poikkeamiseen.

6 / 26

Sähkölaitteiston haltijan on nimettävä käytönjohtaja, jos kiinteistössä on 350 kVA 20/0,4 kV muuntaja..

7 / 26

Lamppujen ja sytyttimien vaihto voidaan tarvittaessa tehdä jännitteisenä.

8 / 26

Opastettu henkilö saa vaihtaa kahvasulakkeen jännitteisenä paikassa mihin hänet on sähköalan ammattihenkilö opastanut, kunhan virtapiiri on kuormittamaton. 

9 / 26

Sulaketta ei saa kukaan, eikä koskaan missään olosuhteissa vaihtaa virrallisena. 

10 / 26

Sähkölaitteiston kunnossapitotöissä työtä suorittavien henkilöiden tulee käyttää sopivia työkaluja, mittaus- ja testauslaitteita ja tarvittaessa henkilökohtaisia suojavälineitä.

11 / 26

Luotettavin tapa estää jännitteenkytkentä työkohteeseen kesken työn, on lukita joko itse erotuslaite tai erotuslaitteen ohjaus ”auki” -asentoon (0- asentoon) .

12 / 26

Kojeiston ovien tai luukkujen avaaminen sekä työskentelysuojien asentaminen ei vaadi erillistä jännitetyökoulutusta. 

13 / 26

Opastettu maallikko saa suorittaa mittauksia täysin kosketussuojaamattomasta kohteesta yleismittarilla.

14 / 26

Suojaamalla ja eristämällä kaikki jännitteiset osat, jännitetyöalue ja lähityöalue lakkaavat olemasta eikä niiden vaatimuksia tarvitse enää huomioida työssä.

15 / 26

Jännitetyöalue pienjännitteellä (Un <1 000V) ulottuu 20 cm etäisyydelle jännitteisestä osasta.

16 / 26

Irrallinen työmaadoitusväline kytketään ensin maadoituspisteeseen ja sen jälkeen maadoitettaviin osiin.

17 / 26

Jos jännitemittari tai jännitetesteri on toiminut moitteettomasti edellisen kerran sillä mitattaessa, ei sen toimintaa tarvitse testata ennen jännitteettömyyden toteamista työkohteessa. 

18 / 26

Työkohteessa olevan työnaikaisen sähköturvallisuuden valvojan on oltava aina sähköalan ammattihenkilö.

19 / 26

Jännitteisen kahvasulakkeen vaihdossa pitää käyttää suojahihallista vaihtokahvaa tai valokaarta kestävää käsinettä ja vaihtokahvaa.

20 / 26

Käytettävien työ- tai suojavarusteiden kunto tulee tarkistaa aina ennen niiden käyttöä.

21 / 26

Kahvasulakkeen vaihdon ns. uuniluukkukytkin-rakenteessa saa tehdä vain sähköalan ammattihenkilö. 

22 / 26

Sähkötöiden johtaja voi halutessaan siirtää vastuitaan toiselle henkilölle, esimerkiksi työnjohtajalle.

23 / 26

Sähkölaitteiston haltija on aina sähköalan ammattilainen. 

24 / 26

Yleinen sähkötyöturvallisuuskoulutus on uusittava joka viides vuosi.

25 / 26

Mittalaite, jonka ylijännitekestoisuus on luokkaa CAT I, saa käyttää rakennuksen kiinteän sähköverkon pienjänniteasennusten mittauksissa.

26 / 26

Työnaikaisen sähköturvallisuuden valvoja on nimettävä työkohteeseen aina sähköalan töissä, joissa on sähköiskun vaara.

Pisteesi ovat

Tentin keskiarvo on 43%

0%

Tilaa uutiskirje

Emme lähetä roskapostia, vain koulutuksiin ja alaan liittyvää hyödyllistä tietoa.