Onnea tenttiin!

4

SFS 6002 käytännössä, KOE 2

1 / 24

Sähkötöiden johtajan on huolehdittava työnaikaisen sähköturvallisuuden valvojan nimeämisestä.

2 / 24

Sähköisku on vaarallisempi, kun työskennellään kosteissa tai märissä olosuhteissa.

3 / 24

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES) voi myöntää poikkeusluvan sähkötyöturvallisuusstandardista poikkeamiseen.

4 / 24

Sähkölaitteiston haltijan on nimettävä käytönjohtaja, jos kiinteistössä on 350 kVA 20/0,4 kV muuntaja..

5 / 24

Lamppujen ja sytyttimien vaihto voidaan tarvittaessa tehdä jännitteisenä.

6 / 24

Opastettu henkilö saa vaihtaa kahvasulakkeen jännitteisenä paikassa mihin hänet on sähköalan ammattihenkilö opastanut, kunhan virtapiiri on kuormittamaton. 

7 / 24

Sulaketta ei saa kukaan, eikä koskaan missään olosuhteissa vaihtaa virrallisena. 

8 / 24

Sähkölaitteiston kunnossapitotöissä työtä suorittavien henkilöiden tulee käyttää sopivia työkaluja, mittaus- ja testauslaitteita ja tarvittaessa henkilökohtaisia suojavälineitä.

9 / 24

Luotettavin tapa estää jännitteenkytkentä työkohteeseen kesken työn, on lukita joko itse erotuslaite tai erotuslaitteen ohjaus ”auki” -asentoon (0- asentoon) .

10 / 24

Kojeiston ovien tai luukkujen avaaminen sekä työskentelysuojien asentaminen ei vaadi erillistä jännitetyökoulutusta. 

11 / 24

Opastettu maallikko saa suorittaa mittauksia täysin kosketussuojaamattomasta kohteesta yleismittarilla.

12 / 24

Suojaamalla ja eristämällä kaikki jännitteiset osat, jännitetyöalue ja lähityöalue lakkaavat olemasta eikä niiden vaatimuksia tarvitse enää huomioida työssä.

13 / 24

Jännitetyöalue pienjännitteellä (Un <1 000V) ulottuu 20 cm etäisyydelle jännitteisestä osasta.

14 / 24

Irrallinen työmaadoitusväline kytketään ensin maadoituspisteeseen ja sen jälkeen maadoitettaviin osiin.

15 / 24

Jos jännitemittari tai jännitetesteri on toiminut moitteettomasti edellisen kerran sillä mitattaessa, ei sen toimintaa tarvitse testata ennen jännitteettömyyden toteamista työkohteessa. 

16 / 24

Työkohteessa olevan työnaikaisen sähköturvallisuuden valvojan on oltava aina sähköalan ammattihenkilö.

17 / 24

Jännitteisen kahvasulakkeen vaihdossa pitää käyttää suojahihallista vaihtokahvaa tai valokaarta kestävää käsinettä ja vaihtokahvaa.

18 / 24

Käytettävien työ- tai suojavarusteiden kunto tulee tarkistaa aina ennen niiden käyttöä.

19 / 24

Kahvasulakkeen vaihdon ns. uuniluukkukytkin-rakenteessa saa tehdä vain sähköalan ammattihenkilö. 

20 / 24

Sähkötöiden johtaja voi halutessaan siirtää vastuitaan toiselle henkilölle, esimerkiksi työnjohtajalle.

21 / 24

Sähkölaitteiston haltija on aina sähköalan ammattilainen. 

22 / 24

Yleinen sähkötyöturvallisuuskoulutus on uusittava joka viides vuosi.

23 / 24

Mittalaite, jonka ylijännitekestoisuus on luokkaa CAT I, saa käyttää rakennuksen kiinteän sähköverkon pienjänniteasennusten mittauksissa.

24 / 24

Työnaikaisen sähköturvallisuuden valvoja on nimettävä työkohteeseen aina sähköalan töissä, joissa on sähköiskun vaara.

Pisteesi ovat

Tentin keskiarvo on 45%

0%

Tilaa uutiskirje

Emme lähetä roskapostia, vain koulutuksiin ja alaan liittyvää hyödyllistä tietoa.