Onnea tenttiin!

1

SFS 6002 käytännössä, KOE 7

1 / 24

Maallikko ei saa tehdä mitään sähkötöitä, ellei ole tehtävään perehtynyt tai opastettu.

2 / 24

Työnaikaisen sähköturvallisuuden valvojalta edellytetään muodollisen ammattitaidon lisäksi mm. oikeanlaista asennetta turvallisuuteen.

3 / 24

Käyttötoimenpiteellä tarkoitetaan esim. rikkinäisen pistorasian vaihtotyötä.

4 / 24

Asentajat voivat keskenään sopia kuka toimii työkohteessa työnaikaisen sähköturvallisuuden valvojana.

5 / 24

Pienjännitteellä sähkölaitteiston saa kytkeä uudelleen jännitteiseksi työn päätyttyä perustuen sovittuun kellon aikaan.

6 / 24

Sähkötöissä on aina käytettävä valokaarelta suojaavaa vaatetusta.

7 / 24

Vakavasta sähkötapaturmasta on ilmoitettava sähköturvallisuusviranomaiselle.

8 / 24

Kilpi riittää korvaamaan lukituksen laitteessa, johon maallikot pääsevät käsiksi.

9 / 24

Työmaadoittaminen on tärkeä turvatoimi ajatellen esim. virhekytkentöjä ja verkkoon liitettyjä pientuotantolaitoksia.

10 / 24

Sähkölaitteiston jännitteettömyys on todettavissa luotettavasti lukitun erotuslaitteen asennonosoituksesta.

11 / 24

Sähköalan ammattihenkilö ei saa vaihtaa lamppua jännitteisenä räjähdysvaarallisessa tilassa.

12 / 24

Sähkötöissä opastusta koskeva vastuu kuuluu sähkötöiden johtajalle.

13 / 24

Työskenneltäessä jännitteisten osien läheisyydessä nojatikkaat käyvät työskentelyalustana.

14 / 24

Pienoisjännitelaitteiston voi tunnistaa esim. kansainvälisellä lyhenteellä FELV.

15 / 24

Sähköalan ammattihenkilö saa vaihtaa kahvasulakkeen virrallisena ilman suojavaatetusta, jos se haittaa vaihtotyötä.

16 / 24

Sähkölaitteiden valmistajan palveluksessa tulee olla sähkötöiden johtaja.

17 / 24

Sähkötöitä tekevällä aliurakoitsijalla tulee olla sähkötöiden johtaja.

18 / 24

Yleinen sähkötyöturvallisuuskoulutus on uusittava joka vuosi.

19 / 24

Jännitetyötä on 230 V osan koskettaminen.

20 / 24

Työnaikaisen sähköturvallisuuden valvoja voi olla muukin kuin sähköalan ammattihenkilö, jos työskentelymenetelmänä on työskentely jännitteettömässä laitteistossa.

21 / 24

Sähkölaitteiston käytönjohtajan tehtäviin kuuluu vastata siitä, että käyttötöitä tekevät ovat ammattitaitoisia ja opastettuja.

22 / 24

Sähköisku on vaarallisempi tasavirralla kuin vaihtovirralla.

23 / 24

Kaikissa sähkötöissä käytettävissä henkilösuojaimissa pitää olla CE-merkintä.

24 / 24

Vaativaa jännitetyötä on avojohdoilla tehtävät työt.

Pisteesi ovat

Tentin keskiarvo on 42%

0%

Tilaa uutiskirje

Emme lähetä roskapostia, vain koulutuksiin ja alaan liittyvää hyödyllistä tietoa.