Onnea tenttiin!

2

SFS 6002 SATKY-KOULUTUKSEN KYSYMYSSARJA 4

1 / 29

Kytkentöjä tehtäessä:

voi paikalliskytkijä tehdä kytkenät itsenäisesti kytkentäohjelman mu­kaan, jos hän ei saa yhteyttä kytkennänjohtajaan

2 / 29

Kytkentöjä tehtäessä

edellytetään, että paikalliskytkijä toistaa saamansa toimenpidepyynnön

3 / 29

Kytkentöjä tehtäessä:

on varmistuttava, etta avattava tai kiinniohjattava erotin toimii kaikki­vaiheisesti oikein

4 / 29

Kytkentöjä tehtäessä:

voi paikalliskytkijä tehdä kytkennät itsenäisesti kytkentäohjelman mu­kaan, jos hän ei saa yhteyttä kytkennänjohtajaan

5 / 29

Kytkentöjä tehtäessä:

edellytetään, että paikalliskytkijä toistaa saamansa toimenpidepyynnön

6 / 29

Kytkentöjä tehtäessä:

on varmistuttava, että avattava tai kiinniohjattava erotin toimii kaikkivai­heisesti oikein

7 / 29

Vaaran arviointi ennen työn aloittamista:

voidaan jättää tekemättä, jos työ on usein toistuva

8 / 29

Vaaran arviointi ennen työn aloittamista:

kuuluu vain työstä vastaavalle

9 / 29

Lisätyömaadoitus:

poistaa työkohteen vaaralliset latausäannitteet

10 / 29

Lisätyömaadoitus:

kytkentä ja poistaminen on työryhmän vastuulla, ellei muuta sovita

11 / 29

Lisätyömaadoitus:

voidaan asentaa avojohdolle ilmän käyttöjännitteettömyyden varmis­tamista, koska päätyömaadoitukset ovat jo asennettu erotuskohtiin

12 / 29

Siirrettävien työmaadoitusvälineiden kytkentäjärjestys:

Purettaessa irrotetaan vaiheliittimet ennen maaliitintä

13 / 29

Siirrettävien työmaadoitusvälineiden kytkentäjärjestys:

Asianmukaista työmaadoitussauvaa käytettäessä kytkentäjärjestyk­sellä ei ole väliä

14 / 29

Siirrettävien työmaadoitusvälineiden kytkentäjärjestys:

Ensimmäiseksi kytketään maaliitin

15 / 29

Miten toteat työkohteen jännitteettömyyden?

Pienjännitteellä jännitteettömyys todetaan mittaamalla

16 / 29

Miten toteat työkohteen jännitteettömyyden?

Jannitteettömyyttä ei tarvitse todeta kytkennänjohtajan antaman työnvalmisteluluvan jälkeen

17 / 29

Miten toteat työkohteen jännitteettömyyden?:

Työkohteeseen kytketyistä työmaadoituksista

18 / 29

Jännitteisten osien läheisyydessä työskenneltäessä:

on työtä tekeville henkilöille selostettava tarkasti jännitteisten osien sijainti ja työn riskit

19 / 29

Jännitteisten osien läheisyydessä työskenneltäessä:

valvonnaksi riittää, että maallikolle näytetään, missä ovat lähimmät jännitteiset osat

20 / 29

Jännitteisten osien läheisyydessä työskenneltäessä:

on selvästi rajattava, mitkä osat ovat jännitteisiä ja mitkä jännitteettoömia, jos / kun koko laitteistoa ei ole tehty jännitteettömäksi

21 / 29

Työnaikaisen sähköturvallisuuden valvojan tehtäviin kuuluu huolehtia mm. että:

työkohteen jännitteettömyydestä varmistutaan jatkettaessa työta tauon jälkeen

22 / 29

Työnaikaisen sähköturvallisuuden valvojan tehtäviin kuuluu huolehtia mm. että:

poistuessaan työkohteesta hän siirtää vastuullaan olevat tehtävät seuraavalle henkilölle ja kertoo vaihdosta työryhmän kaikille jäsenille

23 / 29

Työnaikaisen sähköturvallisuuden valvojan tehtäviin kuuluu huolehtia mm. että:

työskentely aloitetaan oikeassa työkohteessa

24 / 29

Toimittaessa aidatulla kytkinlaitoksella / sähköasemalla:

maallikot, voivat tehdä työtä itsenäisesti, jos työkohde sijaitsee riittaävän etäällä jännitteisistä osista ja on huolehdittu merkinnoistä

25 / 29

Toimittaessa aidatulla kytkinlaitoksella / sähköasemalla:

kulkuportti on pidettävä lukittuna tai portilla tulee olla valvoja

26 / 29

Toimittaessa aidatulla kytkinlaitoksella / sähköasemalla:

käytöstä vastaavan henkilön on oltava aina mukana

27 / 29

Päätyömaadoittaminen:

riittää yksivaiheisesti, jos työ kohdistuu vain tähän vaiheeseen

28 / 29

Päätyömaadoittaminen:

estää käyttöjännitteen pääsyn työkohteeseen vika-, virhekytkentä- ja laitevauriotilanteissa

29 / 29

Päätyömaadoittaminen:

saadaan tehdä vasta käyttöjännitteettömyyden toteamisen jälkeen kytkennänjohtajan pyynnostä

Pisteesi ovat

Tentin keskiarvo on 62%

0%

Tilaa uutiskirje

Emme lähetä roskapostia, vain koulutuksiin ja alaan liittyvää hyödyllistä tietoa.