Onnea tenttiin!

8

SFS 6002 SATKY-KOULUTUKSEN KYSYMYSSARJA 4

1 / 31

Nimi

2 / 31

Syntymäpäiväsi

3 / 31

Kytkentöjä tehtäessä:

voi paikalliskytkijä tehdä kytkenät itsenäisesti kytkentäohjelman mu­kaan, jos hän ei saa yhteyttä kytkennänjohtajaan

4 / 31

Kytkentöjä tehtäessä

edellytetään, että paikalliskytkijä toistaa saamansa toimenpidepyynnön

5 / 31

Kytkentöjä tehtäessä:

on varmistuttava, etta avattava tai kiinniohjattava erotin toimii kaikki­vaiheisesti oikein

6 / 31

Kytkentöjä tehtäessä:

voi paikalliskytkijä tehdä kytkennät itsenäisesti kytkentäohjelman mu­kaan, jos hän ei saa yhteyttä kytkennänjohtajaan

7 / 31

Kytkentöjä tehtäessä:

edellytetään, että paikalliskytkijä toistaa saamansa toimenpidepyynnön

8 / 31

Kytkentöjä tehtäessä:

on varmistuttava, että avattava tai kiinniohjattava erotin toimii kaikkivai­heisesti oikein

9 / 31

Vaaran arviointi ennen työn aloittamista:

voidaan jättää tekemättä, jos työ on usein toistuva

10 / 31

Vaaran arviointi ennen työn aloittamista:

kuuluu vain työstä vastaavalle

11 / 31

Lisätyömaadoitus:

poistaa työkohteen vaaralliset latausäannitteet

12 / 31

Lisätyömaadoitus:

kytkentä ja poistaminen on työryhmän vastuulla, ellei muuta sovita

13 / 31

Lisätyömaadoitus:

voidaan asentaa avojohdolle ilmän käyttöjännitteettömyyden varmis­tamista, koska päätyömaadoitukset ovat jo asennettu erotuskohtiin

14 / 31

Siirrettävien työmaadoitusvälineiden kytkentäjärjestys:

Purettaessa irrotetaan vaiheliittimet ennen maaliitintä

15 / 31

Siirrettävien työmaadoitusvälineiden kytkentäjärjestys:

Asianmukaista työmaadoitussauvaa käytettäessä kytkentäjärjestyk­sellä ei ole väliä

16 / 31

Siirrettävien työmaadoitusvälineiden kytkentäjärjestys:

Ensimmäiseksi kytketään maaliitin

17 / 31

Miten toteat työkohteen jännitteettömyyden?

Pienjännitteellä jännitteettömyys todetaan mittaamalla

18 / 31

Miten toteat työkohteen jännitteettömyyden?

Jannitteettömyyttä ei tarvitse todeta kytkennänjohtajan antaman työnvalmisteluluvan jälkeen

19 / 31

Miten toteat työkohteen jännitteettömyyden?:

Työkohteeseen kytketyistä työmaadoituksista

20 / 31

Jännitteisten osien läheisyydessä työskenneltäessä:

on työtä tekeville henkilöille selostettava tarkasti jännitteisten osien sijainti ja työn riskit

21 / 31

Jännitteisten osien läheisyydessä työskenneltäessä:

valvonnaksi riittää, että maallikolle näytetään, missä ovat lähimmät jännitteiset osat

22 / 31

Jännitteisten osien läheisyydessä työskenneltäessä:

on selvästi rajattava, mitkä osat ovat jännitteisiä ja mitkä jännitteettoömia, jos / kun koko laitteistoa ei ole tehty jännitteettömäksi

23 / 31

Työnaikaisen sähköturvallisuuden valvojan tehtäviin kuuluu huolehtia mm. että:

työkohteen jännitteettömyydestä varmistutaan jatkettaessa työta tauon jälkeen

24 / 31

Työnaikaisen sähköturvallisuuden valvojan tehtäviin kuuluu huolehtia mm. että:

poistuessaan työkohteesta hän siirtää vastuullaan olevat tehtävät seuraavalle henkilölle ja kertoo vaihdosta työryhmän kaikille jäsenille

25 / 31

Työnaikaisen sähköturvallisuuden valvojan tehtäviin kuuluu huolehtia mm. että:

työskentely aloitetaan oikeassa työkohteessa

26 / 31

Toimittaessa aidatulla kytkinlaitoksella / sähköasemalla:

maallikot, voivat tehdä työtä itsenäisesti, jos työkohde sijaitsee riittaävän etäällä jännitteisistä osista ja on huolehdittu merkinnoistä

27 / 31

Toimittaessa aidatulla kytkinlaitoksella / sähköasemalla:

kulkuportti on pidettävä lukittuna tai portilla tulee olla valvoja

28 / 31

Toimittaessa aidatulla kytkinlaitoksella / sähköasemalla:

käytöstä vastaavan henkilön on oltava aina mukana

29 / 31

Päätyömaadoittaminen:

riittää yksivaiheisesti, jos työ kohdistuu vain tähän vaiheeseen

30 / 31

Päätyömaadoittaminen:

estää käyttöjännitteen pääsyn työkohteeseen vika-, virhekytkentä- ja laitevauriotilanteissa

31 / 31

Päätyömaadoittaminen:

saadaan tehdä vasta käyttöjännitteettömyyden toteamisen jälkeen kytkennänjohtajan pyynnostä

Pisteesi ovat

Tentin keskiarvo on 59%

0%

Tilaa uutiskirje

Emme lähetä roskapostia, vain koulutuksiin ja alaan liittyvää hyödyllistä tietoa.